Zberateľská nulová EURO bankovka

Oznamujeme návštevníkom a zberateľom, že 6. 10. 2018 o 10.00 hod. spustíme predaj suveníru – nulovej EURO bankovky.

Predaj bude výlučne priamy – zoologická záhrada Spišská Nová Ves nepríjma žiadne telefonické, písomné ani e-mailové objednávky a nie je možné si suvenír vopred rezervovať.

Cena nulovej euro bankovky bude 3 €. Predaj bude limitovaný na 5 ks na osobu. Upozorňujeme, že vstupenku do ZOO si dôkladne odložte.

Predaj bude prebiehať v ZOOSHOPE v pavilóne Aquaterra, ktorý sa nachádza v areály ZOO. Vstupné do ZOO je podľa aktualného cenníka.

V pokladni ZOO a ZOOSHOPE nie je možné platiť platobnou kartou.

Bankovky sa budú predávať v bežnom poradí, ktoré určí predajca, t.j. nie je možné si vyberať bankovku podľa sériového čísla.

zberateľská bankovka