ZOO SNV prijatá za člena EARAZA

V dňoch 5. – 9. septembra 2016 sa pri príležitosti 70-teho výročia založenia Zoologickej záhrady Dvur Králové konala v tejto ZOO 17. konferencia Euroázijskej regionálnej asociácie zoologických záhrad a akvárií (EARAZA), ktorá momentálne združuje 84 organizácií (zoologických záhrad, akvárií, zoologických odborných inštitúcií) z rôznych krajín Európy. Na tejto konferencii bola Zoologická záhrada Spišská Nová Ves prijatá za člena tejto veľmi významnej medzinárodnej asociácie.

Sídlom EARAZY je ZOO Moskva, ktorá poskytla priestory sekretariátu asociácie. EARAZA vznikla v roku 1994 a slúži na posilnenie odbornej zoologickej a chovateľskej práce v zoo. Má niekoľko odborných komisií, okrem iného aj také, ktoré sú zamerané na vedecké programy záchrany najvzácnejších zvierat euroázijského subkontinentu. Pre ZOO Spišská Nová Ves je členstvo v EARAZA dôležité z hľadiska chovu a prezentácie euroázijskej fauny, tiež možnosti priamo sa podieľať na záchrane konkrétnych druhov.

Členstvo v EARAZA v neposlednom rade pomôže získať pre ZOO Spišská Nová Ves mnohé výnimočné druhy živočíchov, ku ktorým dnes zoo v západnej Európe a Amerike prakticky nemajú prístup. Členstvo v organizácii do budúcna prinesie aj praktické a konkrétne možnosti zvyšovania odbornej zručnosti zoológov a ostatného odborného personálu.