Silent forest

Dňa 12. mája 2018 sa naša ZOO spolu s ostatnými členskými ZOO UCSZOO aktívne zapojila do kampane “Silent forest” (“Stíchnutý les”) aktivitou pre návštevníkov ZOO. Títo museli riešiť…